Privacybeleid

Met deze privacyverklaring wil bbbdebat.nl u graag informeren over welke (persoons)gegevens we voor welke doeleinden verzamelen en wat uw rechten zijn ten aanzien van onder meer het inzien, wijzigen en verwijderen van gegevens.

Uw rechten

Onder de geldende wetgeving – met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming – heeft u een aantal rechten. Deze rechten, voor zover ze relevant zijn voor uw gebruik van de diensten die bbbdebat.nl aanbiedt, omvatten onder meer het recht om uw gegevens in te zien, om ze te laten corrigeren en om ze te laten wissen. U mag niet verplicht worden tot het verstrekken van onnodige gegevens. U heeft het recht dat uw gegevens goed beveiligd worden opgeslagen en verwerkt.

Privacy functionaris

Heeft u vragen of wensen ten aanzien van uw gegevens en de bescherming daarvan, neem dan contact op met onze privacy functionaris via webmaster@bbbdebat.nl.

Beperking van de toegang tot uw data

Binnen bbbdebat.nl wordt slechts aan die medewerkers toegang gegeven tot uw gegevens die die toegang nodig hebben om hun taken te kunnen verrichten.

Mailinglijsten

Voor al onze mailinglijsten geldt dat uw e-mailadres alleen met uw voorafgaande toestemming wordt toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere mail die we via een mailinglijst sturen, bevat een link waarmee u uzelf kunt afmelden. Wij kunnen u ook handmatig verwijderen. Stuur daarvoor een berichtje aan de privacy functionaris via webmaster@bbbdebat.nl.

Voor het versturen van eventuele mailings gebruiken wij de open source software die wordt gehost op onze eigen server die door ons wordt beheerd en beveiligd. Derden hebben geen toegang tot de gegevens.

Formulieren en petities

Als u via een formulier persoonlijke gegevens invult, voor bijvoorbeeld een petitie of om abonnee te worden van onze e-mail updates, dan stellen wij alleen die gegevens verplicht die we minimaal nodig hebben voor het betreffende doel van dat formulier.

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

De handtekeningen en daarmee uw gegevens worden aangeboden aan de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven. Als het burgerinitiatief is afgelopen worden alle in dat kader verzamelde gegevens vernietigd.

Ingesloten inhoud van andere sites

Onze website gebruikt alleen functionele, analytische en voorkeurscookies voor het functioneren voor de website en zonder impact op jouw privacy.

Deze website bevat geen (third party) tracking of marketing cookies die je overal op het internet blijven volgen. Wel kunnen er in de teksten linkjes staan die leiden naar externe websites, zoals bijvoorbeeld onder andere naar YouTube. Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Wijzigingen in deze privacy verklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen.

Gebruik van deze website

Bezoek, raadpleging en gebruik van deze website impliceert de acceptatie van deze privacyverklaring en de genoemde voorwaarden. Bent u het niet eens met dit privacybeleid en deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van deze website en de daarop aangeboden diensten.

1 april 2022