Vervolg

42.000 ondertekeningen! Heel erg veel dank allemaal!

Hoe ziet het vervolg en de procedure eruit?

Binnenkort overhandigen we de door ons gecontroleerde en volledige ondertekeningen aan de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven. De griffie van deze commissie zal op haar beurt de ondertekeningen controleren middels een steekproef. Het aangetroffen foutenpercentage wordt afgetrokken van het totaal aantal ondertekeningen.

Vervolgens zal ons verzoek in een procedurevergadering aan de orde komen. Daarna zal de commissie besluiten of en wanneer de handtekeningen in ontvangst worden genomen. Zodra we de handtekeningen hebben aangeboden zal een datum worden ingepland voor het debat in de plenaire zaal.

Hier vindt u een link naar alle informatie over de gang van een burgerinitiatief in de Tweede Kamer.