Vervolg

42.000 ondersteuningsverklaringen zijn overgedragen aan de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven! Heel erg veel dank allemaal!

Hoe ziet het vervolg en de procedure eruit?

De commissie zal de ondertekeningen controleren middels een steekproef. Het aangetroffen foutenpercentage wordt afgetrokken van het totaal aantal ondertekeningen. Daarnaast beoordeelt zij of het burgerinitiatief ontvankelijk kan worden verklaard. Indien ja, zal een datum worden ingepland voor een debat in de plenaire zaal.

Dit burgerinitiatief mag dan de inleidende speech van dit debat verzorgen. Wij zijn heel blij dat wij Henk Krol bereid hebben gevonden dit voor ons te doen, vooral omdat hij als Tweede Kamerlid begin 2021 een motie heeft ingediend voor het houden van een Build Back Better debat, welke toen geen meederheid haalde. Dit betekende de start van dit initiatief.

Hier vindt u een link naar alle informatie over de gang van een burgerinitiatief naar en in de Tweede Kamer.